Regulamin


INFORMACJE OGÓLNE 
1. Właścicielem serwisu www.pro-arte.pl jest firma Pro Arte s.c., z siedzibą w Żorach przy ul. Dolne Przedmieście 5

NIP 651-164-98-16,  REGON 240192730
 
2. Serwis internetowy www.pro-arte.pl jest internetową platformą sprzedaży katalogów projektów architektonicznych
 
PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 
3. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, telefonicznie  lub drogą e-mailowa: info@pro-arte.pl
 
4. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.
 
5. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 
6. Pro Arte s.c zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne.
 
7. Ceny projektów wyrażone są w Złotych Polskich; w cenach netto i brutto.
 
8. Każdy kupujący ma możliwość wyboru jednej z następujących form płatności:
- gotówką; przy odbiorze osobistym w naszym biurze,
- za zaliczeniem; zapłata kurierowi/listonoszowi/na poczcie przy odbiorze przesyłki,
- przelew bankowy; należność za towary przelewana jest na konto Pro Arte s.c,
- przelewem elektronicznym (on-line),
 
9. Zamówiony projekt architektoniczny wysyłany jest do Kupującego w 4 egzemplarzach
 
10. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT.
 
11. Czas przygotowania i wysyłki każdego projektu wynosi do 30 dni
 
12. Zamówienie może być odwołane przez Kupującego wyłącznie drogą telefoniczną.
 
REKLAMACJE
 
13. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze PRO ARTE s.c. za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, symbol projektu oraz nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
Konsument ma prawo zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, (Ustawa z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

             W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie projektu należy w terminie do 10 dni od otrzymania przesyłki z projektem zgłosić fakt odstąpienia od zakupu oraz dostarczyć zwracany towar do naszej firmy nie później niż 14-tego dnia od daty jego otrzymania. Klient zobowiązany jest również do podpisania zobowiązania ,w którym oświadcza, że nie naruszył praw autorskich pracowni tzn. nie kserował projektu, nie wprowadzał w nim zmian, nie udostępniał osobom trzecim i nie wybuduje budynku na podstawie zwróconego projektu. W przypadku niespełnienia tych warunków klient zobowiązuje się do  zapłacenia kary umownej w wysokości 1 000 000 zł. Wzór oświadczenia
UWAGA - projekty z wypełnionymi tabelkami lub noszące ślady rozszywania nie podlegają zwrotowi.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
16. Pro Arte s.c zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby podmiotów biorących w procesie sprzedaży i wysyłki. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 
17. Pro Arte s.c zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych projektów  z oferty.
 
18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
19. Pro Arte s.c zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
KONTAKT


tel. (0 32) 43-50-829
tel. 0 502 575 920
mail. info@pro-arte.pl

KATALOG


zamów katalog

NOWOŚCI


TRYPOLIS 5 projekt domu z bali drewnianychSPLITRIO szkielet drewnianyVELVA 3VELVA 2VELVA

TAGI

 | projekty: domów  | projekty garażybud. gospod.domy letniskowebliźniakówDomy dwurodzinneprojekty stajniBud.socjalneprojekty szeregoweprzedstawicieleproducenciZestawienia materiałówRealizacje projektówTargi budowlaneGotowe projektyRegulamin domy letniskowe |   |